กำหนดการ

 • รับสมัคร 1 พฤศจิกายน 2565 – 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18:00 น.
 • สอบคัดเลือกรอบออนไลน์ มีการสอบทั้งสิ้น 3 รอบ (สามารถเลือกรอบใดก็ได้ ถ้าผ่านการคัดเลือกในรอบใดแล้วจะไม่สามารถสอบในรอบถัดไปได้)
  • รอบที่ 1: วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เวลา 20:30 – 22:30
  • รอบที่ 2: วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 20:30 – 22:30
  • รอบที่ 3: วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน2565 เวลา 20:30 – 22:30
 • สอบสนามจริง เสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565
  • ภาควิชาจะออกหนังสือขออนุญาตเข้าร่วมทดสอบสำหรับยื่นให้กับโรงเรียนสำหรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกทุกคน
  • สอบ 9:00 – 12:00 กำหนดการอยู่ด้านล่าง
  • ประกาศผลและมอบประกาศนียบัตรช่วงบ่าย

กำหนดการวันที่ 17 ธันวาคม 2565

การสอบจะมีขึ้นที่สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

8:15 – 8:45ลงทะเบียน บริเวณ ชั้น 4 สำนักบริการคอมพิวเตอร์
8:45เข้าห้องสอบ
9:00 – 12:00ทำโจทย์ทดสอบ จำนวน 5 ข้อ
12:00 – 13:00พักเที่ยง (ไม่มีอาหารเลี้ยง)
13:00 – 14:00บรรยายพิเศษจากคณาจารย์ในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
14:00รับประกาศนียบัตร

ในการสอบจะมีการเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คให้กับผู้เข้าทดสอบ โดยเป็นเครื่องที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการวินโดวส์ จะมีซอฟต์แวร์และคอมไพเลอร์สำหรับเขียนโปรแกรมติดตั้งให้แล้ว เช่น VSCode, Code::Blocks, Dev C++, MU IDE, Pycharm

สำหรับรายการซอฟต์แวร์จะมีประกาศต่อไป

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง Facebook page KU01 หรืออีเมล admin@ku01.org