แบบทดสอบเก่า

สำหรับข้อสอบที่ใช้ในปี 2564 จะประกาศเร็ว ๆ นี้

ด้านล่างเป็นข้อสอบ 5 ข้อที่ใช้ในวันที่ 16 ธ.ค. 2563

ด้านล่างเป็นข้อสอบ 5 ข้อที่ใช้ในวันที่ 23 พ.ย. 2562

เมื่อสมัครแล้วจะสามารถฝึกหัดทำโจทย์จากข้อสอบเก่าได้ทันที