กำหนดการ (2562)

 • เปิดรับสมัครรอบเพิ่มเติมถึงวันที่ 8 พ.ย. 2562 เวลา 18:00 น. รับสมัคร 7 – 24 ตุลาคม 2562 เวลา 18:00 น. 23 ตุลาคม
 • สอบคัดเลือกออนไลน์ (สามารถเลือกรอบใดก็ได้ ถ้าผ่านการคัดเลือกในรอบแรกแล้วจะไม่สามารถสอบในรอบที่สองได้)
  • รอบที่ 1: วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 20:30 – 22:30
  • รอบที่ 2: วันที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 20:30 – 22:30
  • รอบที่ 3 (เพิ่มเติม): วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 20:30 – 22:30
 • สอบสนามจริง 23 พฤศจิกายน 2562
  • สอบ 9:00 – 12:00 กำหนดการแสดงด้านล่าง
  • ประกาศผลและมอบประกาศนียบัตรช่วงบ่าย

กำหนดการวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562

การสอบจะมีขึ้นที่สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

8:15 – 8:45ลงทะเบียน บริเวณ ชั้น 4 สำนักบริการคอมพิวเตอร์
8:45เข้าห้องสอบ (ห้อง 402 และ 406)
9:00 – 12:00ทำโจทย์ทดสอบ จำนวน 5 ข้อ
12:00 – 13:00พักเที่ยง (ไม่มีอาหารเลี้ยง)
13:00 – 14:00บรรยายพิเศษจากคณาจารย์ในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(ห้อง 408)
14:00รับประกาศนียบัตร (ห้อง 408)

ในการสอบจะมีการเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คให้กับผู้เข้าทดสอบ โดยเป็นเครื่องที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการวินโดวส์ จะมีซอฟต์แวร์และคอมไพเลอร์สำหรับเขียนโปรแกรมติดตั้งให้แล้ว เช่น VSCode, Code::Blocks, Dev C++, MU IDE, Pycharm Wing IDE, VIM, Emacs

สำหรับรายการซอฟต์แวร์จะมีประกาศต่อไป นอกจากนี้สามารถแจ้งรายการซอฟต์แวร์ได้ทางแบบยืนยันการเข้าร่วมทดสอบ KU01

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง Facebook page KU01 หรืออีเมล admin@ku01.org