สมัครและทดลอง (2562)

สามารถสมัครสอบได้ที่นี่ สมัครได้ถึงเวลา 18:00 ของวันที่ 8 พฤศจิกายน2562 วันที่ 24 ตุลาคม 2562 วันที่ 23 ตุลาคม 2562

เมื่อสมัครแล้ว ประมาณ 5 นาที ระบบจะจัดส่งบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับทดลองทำโจทย์ ระบบรองรับภาษา C/C++ และภาษา Python

มีปัญหาในการลงทะเบียนหรือสอบถามเพิ่มเติมอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ทาง Facebook page KU01 หรืออีเมล admin@ku01.org