กำหนดการ (2563)

  • รับสมัคร 2 พฤศจิกายน 2563 – 8 ธันวาคม 2563 เวลา 18:00 น.
  • สอบคัดเลือกออนไลน์ (สามารถเลือกรอบใดก็ได้ สอบได้หลายรอบ)
  • สอบสนามจริง พุธ 16 ธันวาคม 2563 (เลื่อนจากกำหนดการเดิม 19 ธ.ค. เพราะว่าติดกับการสอบสอวน.)
    • ภาควิชาจะออกหนังสือขออนุญาตเข้าร่วมทดสอบสำหรับยื่นให้กับโรงเรียนสำหรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกทุกคน
    • สอบ 9:00 – 12:00 กำหนดการแสดงด้านล่าง
    • ประกาศผลและมอบประกาศนียบัตรช่วงบ่าย

กำหนดการวันที่ 16 ธันวาคม 2563

การสอบจะมีขึ้นที่สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

8:15 – 8:45ลงทะเบียน บริเวณ ชั้น 4 สำนักบริการคอมพิวเตอร์
8:45เข้าห้องสอบ
9:00 – 12:00ทำโจทย์ทดสอบ จำนวน 5 ข้อ
12:00 – 13:00พักเที่ยง (ไม่มีอาหารเลี้ยง)
13:00 – 14:00บรรยายพิเศษจากคณาจารย์ในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
14:00รับประกาศนียบัตร

ในการสอบจะมีการเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คให้กับผู้เข้าทดสอบ โดยเป็นเครื่องที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการวินโดวส์ จะมีซอฟต์แวร์และคอมไพเลอร์สำหรับเขียนโปรแกรมติดตั้งให้แล้ว เช่น VSCode, Code::Blocks, Dev C++, MU IDE, Pycharm

สำหรับรายการซอฟต์แวร์จะมีประกาศต่อไป

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง Facebook page KU01 หรืออีเมล admin@ku01.org